ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ทำความสะอาดกระจกอาคาร

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:May 2020
Purpose:งานทำความสะอาดกระจกอาคารบนที่สูง
Feedback:การทำงานบนที่สูงที่ได้รับความมั่นใจจากลูกค้าว่าจะไม่เกิดอุบัติในการทำงานอย่างแน่นอน
Comment:เพราะโทเคนเป็นบริษัทที่ดำเนินการบริหารงานโดยคนญี่ปุ่นจึงใส่ใจความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 เสมอ การให้บริการรถที่ใช้ก็เป็นรถของญี่ปุ่นที่มีความน่าเชือถือจากประเทศญี่ปุ่นมายาวนานถึง 30 ปี
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top