ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ทำความสะอาดกระจกอาคาร

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: May 2020
Purpose: งานทำความสะอาดกระจกอาคารบนที่สูง
Feedback: การทำงานบนที่สูงที่ได้รับความมั่นใจจากลูกค้าว่าจะไม่เกิดอุบัติในการทำงานอย่างแน่นอน
Comment: เพราะโทเคนเป็นบริษัทที่ดำเนินการบริหารงานโดยคนญี่ปุ่นจึงใส่ใจความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 เสมอ การให้บริการรถที่ใช้ก็เป็นรถของญี่ปุ่นที่มีความน่าเชือถือจากประเทศญี่ปุ่นมายาวนานถึง 30 ปี
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/