ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อ Skywalk BTS

Machine: Boom Lift Genie Z30DC
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jun 2020
Purpose: งานเดินท่อ Skywalk BTS
Feedback: การเดินท่อตาม Skywalk BTS ที่เชื่อมต่อกับอาคารที่สำคัญ ห้าง หรือ คอนโดต่างๆ
Comment: การทำงานบนท้องถนนที่ต้องจำกัดพื้นที่ในการจอดเมื่อใช้รถเสร็จ BL 30 สามารถทำงานให้ลูกค้าได้อย่างมีวงจำกัดพื้นที่ เพราะตัวรถเหมือนถ้วยกาแฟไม่มีส่วนเกินของ บอดี้มากีดขวางการจราจร
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/