ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อ Skywalk BTS

Machine:Boom Lift Genie Z30DC
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jun 2020
Purpose:งานเดินท่อ Skywalk BTS
Feedback:การเดินท่อตาม Skywalk BTS ที่เชื่อมต่อกับอาคารที่สำคัญ ห้าง หรือ คอนโดต่างๆ
Comment:การทำงานบนท้องถนนที่ต้องจำกัดพื้นที่ในการจอดเมื่อใช้รถเสร็จ BL 30 สามารถทำงานให้ลูกค้าได้อย่างมีวงจำกัดพื้นที่ เพราะตัวรถเหมือนถ้วยกาแฟไม่มีส่วนเกินของ บอดี้มากีดขวางการจราจร
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/