ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Machine: ขากรรไกร Genie GS4047
Work Place: สถานบินสุวรรณภูมิ
Date: Jul 2019
Purpose: การบำรุงรักษาท่อและท่อบนเพดาน
Feedback: เมื่อก่อนลูกค้าเคยใช้บริการจากบริษัทอื่น เจอปัญหาเครื่องจักรเสียบ่อยๆ และต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้รับการแก้ไข ทำให้เสียเวลามาก แต่ตั้งแต่ได้เปลี่ยนมาใช้บริการของโทเคนก็ไม่มีปัญหาแบบนั้นอีกต่อไป สามารถทำงานเสร็จได้ทันเวลาทุกครั้ง
Comment: ถึงจะเป็นพื้นกระเบื้องก็สามารถใช้ขากรรไกรเข้าทำงานได้เสร็จในเวลา โดยไม่มีปัญหากระเบื้องแตกหรือเป็นรอย
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/