ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

เกี่ยวกับเซฟตี้บาร์

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Jun 2021
Purpose:เกี่ยวกับเซฟตี้บาร์
Feedback:Boom Lift JLG E450AJ จะมีแถบสีเหลืองที่ด้านบนของแผงบังคับ ถ้าผู้บังคับบูมจับบริเวรแถบดังกล่าวจะทำให้การทำงานหยุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งแผงบังคับนี้เราเรียกว่าเซฟตี้บาร์ เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระแทกหรือชนเหนือศีรษะ
Comment:Boom Lift JLG รุ่นใหม่ของโทเคนจะมีเซฟตี้บาร์ซึ่งมีไว้เพื่อความปลอดภัยในกรณีปล่อยรถกระทันหัน เกิดการชน แต่ยังมีลูกค้าหลายท่านไม่ทราบเกี่ยวการทำงานของอุปกรณ์นี้ และมีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถหน้างานแตะที่เซฟตี้บาร์โดยไม่จำเป็น ทำให้รถหยุดการทำงาน
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/