ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานตรวจสอบเสาสัญญาณ

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:ระยอง
Date:Oct 2020
Purpose:งานตรวจสอบเสาสัญญาณโรงงานสารเคมี
Feedback:การจัดเตรียมสภาพรถให้เหมาะสมกับหน้างานที่เจอ ดูจากภาพ การตั้งขาช้างจะต้องขาช้างให้ล้อลอยเหนือพื้นผิวของถนนโดยใช้แผ่นรองขาช้างวางในตำแหน่งที่จะยืดขึ้น
Comment:รถเฮี๊ยบที่มีการติดเครนจะแตกต่างกับตัวรถ Skymaster ตรงที่ จะมีช้างที่ไม่เท่า ทำให้เวลาการทำงานการกางขาช้างจะกางได้แค่ 2 ขาข้างหน้าตรงหัวรถเท่านั้นไม่สามารถยกขึ้นได้ทั้ง 4 ด้าน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/