ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจสอบเสาสัญญาณ

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: ระยอง
Date: Oct 2020
Purpose: งานตรวจสอบเสาสัญญาณโรงงานสารเคมี
Feedback: การจัดเตรียมสภาพรถให้เหมาะสมกับหน้างานที่เจอ ดูจากภาพ การตั้งขาช้างจะต้องขาช้างให้ล้อลอยเหนือพื้นผิวของถนนโดยใช้แผ่นรองขาช้างวางในตำแหน่งที่จะยืดขึ้น
Comment: รถเฮี๊ยบที่มีการติดเครนจะแตกต่างกับตัวรถ Skymaster ตรงที่ จะมีช้างที่ไม่เท่า ทำให้เวลาการทำงานการกางขาช้างจะกางได้แค่ 2 ขาข้างหน้าตรงหัวรถเท่านั้นไม่สามารถยกขึ้นได้ทั้ง 4 ด้าน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/