ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานยิงโฟมโดมอาคาร

Machine:Skymaster Tadano AT400CG
Work Place:Saraburi
Date:Feb 2021
Purpose:งานยิงโฟมโมอาคาร
Feedback:หน้างานที่กำลังก่อสร้างพบปัญหาในการเข้าทำงานมากมาย ลูกค้าขอคำปรึกษาโทเคนว่าสามารถเข้ามาดูหน้างานเพื่อประเมินการเข้าทำงานได้หรือไม่ ทางเราก็มีความยินดีที่จะบริการลูกค้า
Comment:โปรเจคงานใหญ่ๆทางโทเคนก็ได้ให้ความสำคัญในการบริการเพื่อเข้าดูหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันกับลูกค้าก่อนที่รถจะเข้าไซต์งาน เพื่อจะได้เคลียร์พื้นที่ทำงานให้รถเข้าทำงานโดยไม่ติดปัญหาด้านใดเลย
URL:https://www.token-thailand.com/ja/at400cg/