ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเดินรางไฟ

Machine:Scissors Lift JLG 4045r
Work Place:ชลบรี
Date:Jul 2020
Purpose:งานเดินรางสายไฟภายในโกดัง
Feedback:การให้บริการเช่ารถก่อนส่งไปยังลูกค้าโทเคนจะมีทีมช่างตรวจสอบความเรียบร้อยของรถก่อนถูกนำส่งไปยังหน้างาน
Comment:หากในระหว่างการทำงานเกิดปัญหาจากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นแบตหมดเร็วหรือฟังก์ชั่นการทำงานมีปัญหาทางเราก็มีทีมช่างที่คอยให้คำปรึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา หากทางลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้ทางทีมช่างจะรีบเข้าหน้าไซด์งานให้ลูกค้าทันที
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/