ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเดินรางไฟ

Machine: Scissors Lift JLG 4045r
Work Place: ชลบรี
Date: Jul 2020
Purpose: งานเดินรางสายไฟภายในโกดัง
Feedback: การให้บริการเช่ารถก่อนส่งไปยังลูกค้าโทเคนจะมีทีมช่างตรวจสอบความเรียบร้อยของรถก่อนถูกนำส่งไปยังหน้างาน
Comment: หากในระหว่างการทำงานเกิดปัญหาจากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นแบตหมดเร็วหรือฟังก์ชั่นการทำงานมีปัญหาทางเราก็มีทีมช่างที่คอยให้คำปรึกษาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา หากทางลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้ทางทีมช่างจะรีบเข้าหน้าไซด์งานให้ลูกค้าทันที
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/