ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

Machine:Skymaster AT220TG
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Sep 2019
Purpose:งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
Feedback:ลูกค้าพบปัญหาการจราจรที่หนาแน่นการคล่องตัวในการใช้รถเป็นไปได้ยากในการก่อสร้างแต่เราก็มีรถ Skymaster ที่คอยบริการลูกค้าได้ตามต้องการ
Comment:ในการจราจรที่หนาแน่นไม่เป็นปัญหาในการก่อสร้างของทางลูกค้าเราจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมรถที่มีประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ไม่ว่าช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน ทำให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างสบาย
URL: