ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

Machine: Skymaster AT220TG
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Sep 2019
Purpose: งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
Feedback: ลูกค้าพบปัญหาการจราจรที่หนาแน่นการคล่องตัวในการใช้รถเป็นไปได้ยากในการก่อสร้างแต่เราก็มีรถ Skymaster ที่คอยบริการลูกค้าได้ตามต้องการ
Comment: ในการจราจรที่หนาแน่นไม่เป็นปัญหาในการก่อสร้างของทางลูกค้าเราจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมรถที่มีประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ไม่ว่าช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน ทำให้การทำงานของลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างสบาย