ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งป้ายบนอาคารในกรุงเทพฯ

Machine:รถกระเช้า Tadano AT170TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Jun 2019
Purpose:งานติดตั้งป้ายบนอาคารในกรุงเทพฯ
Feedback:กรุงเทพฯเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยป้ายจราจร ป้ายโฆษณา และร้านค้ามากมายทั้งสองข้างถนน ดังนั้นลูกค้าจึงนิยมเลือกใช้รถกระเช้า6ล้อ เนื่องจากมีความคล่องตัวสูง
Comment:สมัยนี้คนไทยตระหนักถึงความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้รถเครนติดกระเช้า หรือการโรยตัวจากที่สูงเลยลดจำนวนลงมาก และลูกค้าหันมาใช้รถกระเช้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจากญี่ปุ่นกันมากขึ้น
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/