ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การขนส่งในกรุงเทพฯ

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jun 2021
Purpose: การขนส่งในกรุงเทพฯ
Feedback: การจัดส่งรถกระเช้าเข้ากรุงเทพฯ ลูกค้าจะมีหน้าที่ต้องส่งตำแหน่งของไซต์มาให้เรา โดยเราจะมีการตรวจสอบช่วงรถติดเวลากับสถานีตำรวจที่ดูแลพื้นที่นั้นและตรวจสอบใช้Google Street Vie เพื่อตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งเนื่องจากรถขนส่งของเราเป็นรถสิบล้อมีข้อจำกัดของช่วงเวลา
Comment: อย่างไรก็ตามเนื่องการรถขนส่งของโทเคนเป็นรถสิบล้อ ตอนส่งรถเข้าหน้าถึงไซต์งานอาจมีโทรศัพท์และสายอินเทอร์เน็ตที่ทางเข้าซอย อาจทำให้ไม่สามารถส่งรถได้ ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้างานลูกค้าต้องเป็นผู้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโทเคนด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/