ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

การขนส่งในกรุงเทพฯ

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Jun 2021
Purpose:การขนส่งในกรุงเทพฯ
Feedback:การจัดส่งรถกระเช้าเข้ากรุงเทพฯ ลูกค้าจะมีหน้าที่ต้องส่งตำแหน่งของไซต์มาให้เรา โดยเราจะมีการตรวจสอบช่วงรถติดเวลากับสถานีตำรวจที่ดูแลพื้นที่นั้นและตรวจสอบใช้Google Street Vie เพื่อตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งเนื่องจากรถขนส่งของเราเป็นรถสิบล้อมีข้อจำกัดของช่วงเวลา
Comment:อย่างไรก็ตามเนื่องการรถขนส่งของโทเคนเป็นรถสิบล้อ ตอนส่งรถเข้าหน้าถึงไซต์งานอาจมีโทรศัพท์และสายอินเทอร์เน็ตที่ทางเข้าซอย อาจทำให้ไม่สามารถส่งรถได้ ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับหน้างานลูกค้าต้องเป็นผู้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโทเคนด้วย
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/