ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การทำงานบนพื้นผิวจราจร

Machine: Aerial Work Veicle Tadano AT220TG
Work Place: งานก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณรอบๆกรุงเทพมหานคร
Date: Mar 2020
Purpose: งานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าบนพื้นผิวจราจรที่คับแคบในเวลากลางคืน
Feedback: การทำงานในพื้นที่การจราจรที่คับแคบการตั้งขาช้างเป็นส่วนหนึ่งในการยึดพื้นที่การทำงาน โดยภาพดังกล่าวคือการกางขาช้าง ด้านขวาที่ MAX ด้านซ้าน MID 1 เพื่อเป็นการทำงานให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย
Comment: ในการให้บริการรถ Skymaster ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในที่โล่งหรือพื้นที่แคบ รถของเรามีประสิทธิภาพเอื้ออำนวยกับพื้นที่การทำงาน ซึ่งลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/