ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟ

Machine: รถกระเช้าSkymaster Tadano AT270TG
Work Place: นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Date: Mar 2019
Purpose: เปลี่ยนหลอดไฟในนิคมอุสาหกรรม
Feedback: ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องขยับรถกระเช้าอยู่ตลอดเวลา รถกระเช้าSkymaster สามารถขับเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่ต้องมีรถขนส่งประหยัดค่าใช้จ่าย
Comment: รถกระเช้าSkymasterนำหนักประมาณ7.5ตันซึ่งมีน้ำหนักเบากว่ารถบูมลิฟท์ที่มีน้ำหนักถึง17ตัน สามารถเหยียบทำงานบนพื้นหญ้าได้ นอกจากนั้นรถกระเช้ายังสามารถขับเคลื่อนไปได้เอง
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/