ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

Machine:Aerial Work Vehicle Aichi SK22A
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jan 2020
Purpose:ทางรถไฟฟ้ายกระดับกำลังถูกสร้างขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในกรุงเทพฯ
Feedback:คนขับรถของเราทำงานโดยไม่หยุดพัก ณ สถานที่ก่อสร้างซึ่งกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
Comment:เรากำลังสร้างรถไฟอยู่เหนือทางหลวงที่มีอยู่เนื่องจากเป็นถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมีเพียงเลนเดียวเท่านั้นที่ถูกปิดและเรากำลังดำเนินการด้วยความสนใจล่าสุด
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/