ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า

Machine: Aerial Work Vehicle Aichi SK22A
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jan 2020
Purpose: ทางรถไฟฟ้ายกระดับกำลังถูกสร้างขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในกรุงเทพฯ
Feedback: คนขับรถของเราทำงานโดยไม่หยุดพัก ณ สถานที่ก่อสร้างซึ่งกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
Comment: เรากำลังสร้างรถไฟอยู่เหนือทางหลวงที่มีอยู่เนื่องจากเป็นถนนที่มีการจราจรหนาแน่นมีเพียงเลนเดียวเท่านั้นที่ถูกปิดและเรากำลังดำเนินการด้วยความสนใจล่าสุด
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/