ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งชิ้นงาน ใต้สะพาน BTS

Machine:Boom Lift Genie Z30DC
Work Place:รถไฟฟ้าสายสีเขียว
Date:Aug 2020
Purpose:การเดินท่อใต้สถานีรถไฟฟ้า
Feedback:การใช้รถบนพื้นที่ของถนนซึ่งอาจจะทำให้การทำงานรบกวนการจราจร
Comment:การจัดส่งบูมลิฟท์ในพื้นที่เขตกรุงเทพทางบริษัทต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่นั้นๆที่ดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งรถ
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/