ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งชิ้นงาน ใต้สะพาน BTS

Machine: Boom Lift Genie Z30DC
Work Place: รถไฟฟ้าสายสีเขียว
Date: Aug 2020
Purpose: การเดินท่อใต้สถานีรถไฟฟ้า
Feedback: การใช้รถบนพื้นที่ของถนนซึ่งอาจจะทำให้การทำงานรบกวนการจราจร
Comment: การจัดส่งบูมลิฟท์ในพื้นที่เขตกรุงเทพทางบริษัทต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่นั้นๆที่ดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งรถ
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/