ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เปลี่ยนท่อลม

Machine: Skymaster Tadano AT220TG
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Dec 2020
Purpose: งานย้ายท่อลมภายในอาคาร
Feedback: โทเคนมีบริการ Skymaster 12 17 22 27 และ 40 เมตร รวมทั้งหมด 5 ชนิดไว้เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้าที่ต้องการเช่ารถตามความสูงของหน้างาน
Comment: รถของเราเป็นรถมือ 1และยังมีเอกสารการเข้าทำงานครบ รวมถึงการบังคับกระเช้าสามารถทำได้ทั้งข้างบนและข้างล่าง
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/