ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ติดตั้งกระจก

Machine: รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Tadano AT220TG
Work Place: บางใหญ่ นนทบุรี
Date: Dec 2018
Purpose: ติดตั้งกระจก
Feedback: รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร ใช้งาน 1 วัน คนบังคับรถช่วยให้ลูกค้า สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ อย่างเช่น การทำความสะอาดกระจก หรือหน้าต่าง
Comment: แม้ว่าจะเป็นการทำงานใกล้หน้าต่าง แต่รถกระเช้าก็เป็นยานพาหนะที่ใช้งานในที่สูง ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/