ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ติดตั้งกระจก

Machine:รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร Tadano AT220TG
Work Place:บางใหญ่ นนทบุรี
Date:Dec 2018
Purpose:ติดตั้งกระจก
Feedback:รถกระเช้า Skymaster 22 เมตร ใช้งาน 1 วัน คนบังคับรถช่วยให้ลูกค้า สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ อย่างเช่น การทำความสะอาดกระจก หรือหน้าต่าง
Comment:แม้ว่าจะเป็นการทำงานใกล้หน้าต่าง แต่รถกระเช้าก็เป็นยานพาหนะที่ใช้งานในที่สูง ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/