ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งโคมไฟ

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Feb 2021
Purpose: งานติดตั้งโคมไฟในโรงงาน
Feedback: ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดของรถกระเช้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและลักษณะการให้บริการและอธิบายการทำงานของรถก็แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละบริษัทนั้นๆ
Comment: การทำงานของรถกระเช้าลูกค้าจะแจ้งพื้นที่ความสูงเผื่อไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการทำงานไม่ถึง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของโทเคนจะแนะนำรถที่เหมาะกับการทำงานของลูกค้าตามมาตรฐานจริงที่สามารถตรวจสอบได้