ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งโคมไฟ

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:สมุทรปราการ
Date:Feb 2021
Purpose:งานติดตั้งโคมไฟในโรงงาน
Feedback:ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดของรถกระเช้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและลักษณะการให้บริการและอธิบายการทำงานของรถก็แตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละบริษัทนั้นๆ
Comment:การทำงานของรถกระเช้าลูกค้าจะแจ้งพื้นที่ความสูงเผื่อไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการทำงานไม่ถึง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของโทเคนจะแนะนำรถที่เหมาะกับการทำงานของลูกค้าตามมาตรฐานจริงที่สามารถตรวจสอบได้
URL:https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/