ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

บริการหุ้มล้อ

Machine: JLG E450AJ
Work Place: Samutprakarn Free Zone
Date: Jan 2020
Purpose: ลูกค้าไม่ต้องการให้พื้นที่กำลังก่อสร้างเป็นรอยล้อรถขณะที่กำลังดำเนินการติดตั้งโครงเหล็ก
Feedback: ทางเรามีบริการหุ้มล้อให้ลูกค้าที่หน้างานและสอนวิธีการหุ้มล้อให้ด้วยเพราะถ้าใช้งานานๆอาจจะเชือกร้อยล้อหลุดได้
Comment: เรามีวิธีการหุ้มล้ออยู่ที่ https://www.token-thailand.com/wp-content/themes/token-v2/images/tips_img02_j.jpg
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/