ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

โครงสร้างภายในอาคาร

Machine:Boom Lift Genie Z60/34 DC
Work Place:ชลบรี
Date:Oct 2019
Purpose:งานก่อสร้างคลังเก็บสินค้า
Feedback:งานก่อสร้างที่ต้องการความสะอาดและรถของเราใหม่สะอาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ บูม18เมตร รายเดือนเราให้บริการลูกค้าในราคาทีลดมากกว่า50%
Comment:ในงานก่อสร้างที่ต้องการรถใหม่และสะอาดทางเราก็มีบริการให้ลูกค้าได้เช่น และในขณะที่รถเราให้บริการลูกค้าก็ดูแลรักษาสภาพให้ดูเหมือนเดิมขณะไปรับรถกลับเช่นกัน
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top