ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

โครงสร้างภายในอาคาร

Machine: Boom Lift Genie Z60/34 DC
Work Place: ชลบรี
Date: Oct 2019
Purpose: งานก่อสร้างคลังเก็บสินค้า
Feedback: งานก่อสร้างที่ต้องการความสะอาดและรถของเราใหม่สะอาดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ บูม18เมตร รายเดือนเราให้บริการลูกค้าในราคาทีลดมากกว่า50%
Comment: ในงานก่อสร้างที่ต้องการรถใหม่และสะอาดทางเราก็มีบริการให้ลูกค้าได้เช่น และในขณะที่รถเราให้บริการลูกค้าก็ดูแลรักษาสภาพให้ดูเหมือนเดิมขณะไปรับรถกลับเช่นกัน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/