ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานเดินท่อสายไฟภายในคลังสินค้า

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: งานเดินท่อสายไฟภายในโกดังสินค้า
Date: Aug 2020
Purpose: ในการทำงานที่เร่งรีบประกอบกับการจำกัดระยะเวลา และชิ้นงานที่ต้องทำพร้อมๆกันลูกค้าเลยเรียกใช้บริการรถ 2คันเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนดเวลา
Feedback: การให้บริการของเรา เมื่อรถที่ลูกค้าเช่าไม่ว่าเป็นด้วยเรื่องการชาร์ทแบตการใช้รถ หากมีปัญหาเราสามารถเข้าไซต์งานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
Comment: การให้บริการรถกระเช้าของโทเคน ขอบเขตการให้บริการจะไม่เกิน 250กิโล เพราะการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะทำให้ลูกค้ามีต้นทุนที่สูงตามไปด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/