ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเดินท่อสายไฟภายในคลังสินค้า

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:งานเดินท่อสายไฟภายในโกดังสินค้า
Date:Aug 2020
Purpose:ในการทำงานที่เร่งรีบประกอบกับการจำกัดระยะเวลา และชิ้นงานที่ต้องทำพร้อมๆกันลูกค้าเลยเรียกใช้บริการรถ 2คันเพื่อให้งานเสร็จทันตามกำหนดเวลา
Feedback:การให้บริการของเรา เมื่อรถที่ลูกค้าเช่าไม่ว่าเป็นด้วยเรื่องการชาร์ทแบตการใช้รถ หากมีปัญหาเราสามารถเข้าไซต์งานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
Comment:การให้บริการรถกระเช้าของโทเคน ขอบเขตการให้บริการจะไม่เกิน 250กิโล เพราะการคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะทำให้ลูกค้ามีต้นทุนที่สูงตามไปด้วย
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top