ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งเสาสัญญาณ

Machine:Aerial Work Platform Tadano AT400CG
Work Place:แหลมฉบัง
Date:Nov 2019
Purpose:งานติดตั้งและตรวจสอบเสาสัญญาณ
Feedback:การทำงานพื้นที่ใช้ความสูงและต้องการรถที่มีความปลอดภัยในการทำงาน รถของเรามีเซฟตี้100% สามารถขึ้นไปทำงานบนที่สูง 40 เมตรได้อย่างสบายใจ
Comment:ผู้รับเหมาได้รับการว่าจ้างเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณเรือ เพื่อความปลอดเวลาเรือส่งสินค้าจะเข้าท่า ในขณะที่ผู้รับเหมาเจ้าอื่นมาเห็นถึงการใช้งานความปลอดภัยในการทำงาน ก็ติดต่อมาเพื่อขอใช้บริการทางเราเช่นกัน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/