ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานทำความสะอาดป้ายโฆษณา

Machine: Skymaster Tadano AT220TG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jul 2020
Purpose: งานทำความสะอาดป้ายโฆษณาประจำปี
Feedback: การขึ้นป้ายโฆษณาแต่ละแบรนด์ของทางสินค้าเมื่อมีมีระยะเวลาผ่านจะสกปรกไม่น่ามองจึงต้องมีการทำความสะอาดตามระยะเวลา
Comment: การทำความสะอาดป้ายโฆษณาเป้นหน้าที่ของเฟรนไชน์ที่จะต้องดูแลรักษาตามข้อตกลงในสัญญาเพื่อให้ป้ายนั้นดูใหม่และสะอาดอยู่เสมอ
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/