ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานทำความสะอาดป้ายโฆษณา

Machine:Skymaster Tadano AT220TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Jul 2020
Purpose:งานทำความสะอาดป้ายโฆษณาประจำปี
Feedback:การขึ้นป้ายโฆษณาแต่ละแบรนด์ของทางสินค้าเมื่อมีมีระยะเวลาผ่านจะสกปรกไม่น่ามองจึงต้องมีการทำความสะอาดตามระยะเวลา
Comment:การทำความสะอาดป้ายโฆษณาเป้นหน้าที่ของเฟรนไชน์ที่จะต้องดูแลรักษาตามข้อตกลงในสัญญาเพื่อให้ป้ายนั้นดูใหม่และสะอาดอยู่เสมอ
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top