ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ความปลอดภัยในการทำงาน

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Jan 2021
Purpose: งานทำความสะอาดกระจก
Feedback: ทำความสะอาดกระจกโดยปกติจะมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดหรืองานทาสีบนที่สูง เมื่อทำงานบนที่สูงจะมีลมแรงซึ่งอาจทำให้น้ำยาหรือสีที่ใช้ปลิวไปโดนพื้นที่โดยรอบได้ ทั้งนี้อาจเกิดความเสียหายกับอาคารข้างเคียงหรือรถยนต์ ชึ่งประกันภัยรถยนต์ไม่ได้ครอบคลุมเหตุการณ์นี้
Comment: งานทำความสะอาดหรือทาสีลูกค้าควรมีกรวยกั้นพื้นที่สำหรับทำงานและเคลียร์พื้นที่รอบข้างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกัันน้ำยากระเด็นไปโดนพื้นรอบข้าง ทั้งนี้คนขับรถของโทนเคนสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำได้บ้าง แต่ลูกค้าต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายด้วย
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/tadano_at270tg/