ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งรางเลคเดอร์ภายในโรงงาน

Machine: Scissors Lift 12m Genie GS4047 Boom Lift 14m JLG E450AJ
Work Place: พระนครศรีอยุธยา
Date: Feb 2020
Purpose: งานเดินท่อภายในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องการความรวดเร็วในการทำงานและมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด
Feedback: ลูกค้าต้องการรถที่สามารถ ทำงานได้ทั้งแบบขึ้นตรงอย่างเดียวและสามารถองศาของตัวรถได้ จึงเลือกใช้รถที่เหมาะกับการทำงาน ขึ้นแนวตรงใช้ขากรรไกร และ แบบปรับองศารถได้ใช้บูมลิฟท์
Comment: กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้รถ2คันพร้อมกัน เช่น บูมลิฟท์ 1 คันและ ขากรรไกร 1 คันทางโทเคนพิจารณาเพิ่มค่าขนส่งจากตัวขากรรไกรแค่ 500บาท ซึ่งรถ10ล้อสามารถบรรทุกไปพร้อมกันได้ทั้ง2คัน
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/