ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานซ่อมหลังคา

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Oct 2020
Purpose: งานซ่อมหลังคา
Feedback: หากรอบอาคารไม่มีที่สำหรับจอดรถ ลูกค้าสามารถส่งภาพถ่ายรอบๆอาคารมาให้พนักงานของโทเคนช่วยประเมินหน้างานได้ และเราจะนำเสนอรถกระเช้ารูปแบบดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดในการทำงานให้กับลูกค้า
Comment: ตามที่ลูกค้าได้ปรึกษาปัญหาหน้างาน พนักงานของโทเคนได้ประเมินแล้ว จากระยะจุดจอดรถถึงตำแหน่งที่ต้องทำงานแม้ว่ารอบอาคารไม่มีพื้นที่ให้จอด แต่นอกกำแพงยังมีลานโล่งที่สามารถให้ Skymaster สามารถจอดทำงานได้ ทั้งพนักงานขายและทีมคนขับของโทเคนจะประสานงานกันเพื่อให้การให้บริการของลูกค้าออกมาดีที่สุด