ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานซ่อมหลังคา

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Oct 2020
Purpose:งานซ่อมหลังคา
Feedback:หากรอบอาคารไม่มีที่สำหรับจอดรถ ลูกค้าสามารถส่งภาพถ่ายรอบๆอาคารมาให้พนักงานของโทเคนช่วยประเมินหน้างานได้ และเราจะนำเสนอรถกระเช้ารูปแบบดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดในการทำงานให้กับลูกค้า
Comment:ตามที่ลูกค้าได้ปรึกษาปัญหาหน้างาน พนักงานของโทเคนได้ประเมินแล้ว จากระยะจุดจอดรถถึงตำแหน่งที่ต้องทำงานแม้ว่ารอบอาคารไม่มีพื้นที่ให้จอด แต่นอกกำแพงยังมีลานโล่งที่สามารถให้ Skymaster สามารถจอดทำงานได้ ทั้งพนักงานขายและทีมคนขับของโทเคนจะประสานงานกันเพื่อให้การให้บริการของลูกค้าออกมาดีที่สุด
URL:https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/