ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานตรวจเช็คท่อภายในโรงงาน

Machine:Boom Lift Genie Z45DC
Work Place:ปทุมธานี
Date:May 2020
Purpose:งานตรวจเช็คท่อสารเคมีภายในโรงงาน
Feedback:งานพื้นที่แคบต้องการรถที่มีความสูงและบอดี้รถไม่ใหญ่มากในการทำงาน
Comment:ไม่เคยเห็นการบังคับอย่างชำนาญในการทำงานพื้นที่แคบแต่ลูกค้าเจ้านี้สามารถบังคับรถซิกแซกในพื้นที่แคบได้อย่างสบาย
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top