ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานตรวจเช็คท่อภายในโรงงาน

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: ปทุมธานี
Date: May 2020
Purpose: งานตรวจเช็คท่อสารเคมีภายในโรงงาน
Feedback: งานพื้นที่แคบต้องการรถที่มีความสูงและบอดี้รถไม่ใหญ่มากในการทำงาน
Comment: ไม่เคยเห็นการบังคับอย่างชำนาญในการทำงานพื้นที่แคบแต่ลูกค้าเจ้านี้สามารถบังคับรถซิกแซกในพื้นที่แคบได้อย่างสบาย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/