ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งสายล่อฟ้า

Machine: รถกระเช้า 40เมตร
Work Place: มาบตาพุด จังหวัดระยอง
Date: Apr 2019
Purpose: ก่อนที่จะถึงฤดูฝน ลูกค้าเช่ารถขนาดความสูง40เมตร เพื่อติดตั้งสายล่อฟ้าอาคารโรงงาน
Feedback: ในประเทศไทย โทเคนเป็นบริษัทแรกที่นำเข้ารถบรรทุกติดกระเช้า40เมตร ผสมผสานกับเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นที่ได้รับการพัฒนา โดดเด่นที่การใช้งาน
Comment: พื้นที่บริเวณรอบๆการทำงานมีท่อเคมีและมีความสูงของเสาประมาณ 35เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ทำงานยากมาก
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/