ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งเสาสัญญาณ

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: กรุงเทพมหานคร
Date: Dec 2020
Purpose: งานติดตั้งเสาสัญญาณ
Feedback: ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่ต้องการรถที่ได้มาตรฐานและเอกสารครบถ้วนในการเข้าทำงานและราคาพิเศษ ทางโทเคนมีบริการตลอด ถ้ามีแผนงานจะใช้สามารถติดต่อได้ที่ 02-7400770
Comment: ในช่วงยุคโควิดระบาดเศรษฐกิจไม่ดี ทางโทเคนมีนโยบายจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับทางลูกค้าได้ทำงานกันในช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีนี้
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/