ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งเสาสัญญาณ

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:กรุงเทพมหานคร
Date:Dec 2020
Purpose:งานติดตั้งเสาสัญญาณ
Feedback:ลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ที่ต้องการรถที่ได้มาตรฐานและเอกสารครบถ้วนในการเข้าทำงานและราคาพิเศษ ทางโทเคนมีบริการตลอด ถ้ามีแผนงานจะใช้สามารถติดต่อได้ที่ 02-7400770
Comment:ในช่วงยุคโควิดระบาดเศรษฐกิจไม่ดี ทางโทเคนมีนโยบายจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับทางลูกค้าได้ทำงานกันในช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีนี้
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/