ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งป้ายอาคาร

Machine: Aerial Work Veicle Tadano AT270TG
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jan 2020
Purpose: การติดตั้งป้ายบ่งชี้ชื่ออาคาร
Feedback: พื้นที่ภายนอกและต้องการความคล่องตัวในการเคลื่อนตัวในการส่งคนขึ้นไปติดตั้วอักษรของอาคารซึ่ง Skymaser ค่าขนส่งไปกรุงเทพฯพร้อมรวมทุกอย่างแล้ว
Comment: ขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลาทำงานสามารถใช้งานได้ในสวนอุตสาหกรรมใหญ่เมืองกรุงเทพและปริมณฑลจาก 12,000 บาทถึง 13,000 บาท / วันรวมค่าเช่าค่าดำเนินการค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/