ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: สมุทรสาคร
Date: May 2021
Purpose: งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงภายในบริษัท
Feedback: ช่วงนี้โทเคนได้รับงานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโรงงานค่อนข้างบ่อย เพราะด้วยความคล่องตัวในการยืนทำงานที่สูงและราคาที่จำต้องได้ทางลูกค้าจึงเลือกใช้รถกระเช้าในการบริการลูกค้า
Comment: พื้นที่การทำงานที่สูงลูกค้ามีความเข้มงวดในการทำงาน รถบูมลิฟท์ของสามารถนำคนขึ้นไปทำงานได้ 2 คนบนกระเช้า ซึ่งการทำงานจะต้องมีการตัดกระแสไฟก่อนทำงานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/