ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:สมุทรสาคร
Date:May 2021
Purpose:งานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงภายในบริษัท
Feedback:ช่วงนี้โทเคนได้รับงานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในโรงงานค่อนข้างบ่อย เพราะด้วยความคล่องตัวในการยืนทำงานที่สูงและราคาที่จำต้องได้ทางลูกค้าจึงเลือกใช้รถกระเช้าในการบริการลูกค้า
Comment:พื้นที่การทำงานที่สูงลูกค้ามีความเข้มงวดในการทำงาน รถบูมลิฟท์ของสามารถนำคนขึ้นไปทำงานได้ 2 คนบนกระเช้า ซึ่งการทำงานจะต้องมีการตัดกระแสไฟก่อนทำงานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top