ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลง

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:ระยอง
Date:Oct 2020
Purpose:งานติดตั้งหม้อแปลง
Feedback:ในประเทศไทยการไฟฟ้ารายใหญ่จะประกอบไปด้วย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Comment:ลูกค้าต้องการรถกระเช้าที่ทำงานควบคู่กับรถของการไฟฟ้าเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยในการทำงาน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/