ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลง

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: ระยอง
Date: Oct 2020
Purpose: งานติดตั้งหม้อแปลง
Feedback: ในประเทศไทยการไฟฟ้ารายใหญ่จะประกอบไปด้วย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Comment: ลูกค้าต้องการรถกระเช้าที่ทำงานควบคู่กับรถของการไฟฟ้าเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยในการทำงาน
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/