ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

บริการด้านจัดส่ง

Machine: Truck Crane URV555K for transportation of boom and scissors lift
Work Place: สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Date: Mar 2020
Purpose: ลูกค้าสามารถระบุวัน-เวลา ในการจัดส่งรถที่หน้างานแม้กระทั่งในเวลากลางคืน
Feedback: ทางเรามีบริการในด้านการจัดส่งในพื้นที่รถห้ามวิ่งในบางช่วงเวลาในเขตกรุงเทพฯ เราจะประสานงานกับ สน.เจ้าของพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลการเดินรถก่อน เพื่อนัดหมายส่งรถกับลูกค้า
Comment: ก่อนส่งรถ เราเช็คข้อมูลพื้นที่จาก Google Street Viewทุกครั้ง เพื่อเป็นการดูสภาพหน้างาน หากซอยแคบทางเราก็จัดบุคคลากรเพิ่ม 1 คน เพื่อไปช่วยในการจราจรในขณะที่กำลังเอารถลงที่หน้างานให้ลูกค้า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียง 1500บาท
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/