ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อระบายอากาศ

Machine: Scissors Lift Genie GS3246
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Aug 2020
Purpose: งานติดตั้งท่อระบายอากาศภายในอาคาร
Feedback: การทำงานที่ต้องการพื้นที่ของกระเช้าเพื่อนำของขึ้นไปติดตั้งชิ้นงานที่ท่อระบายอากาศ ต้องการรถที่มีพื้นที่กว้างของตัวกระเช้า
Comment: รถขากรรไกร จะมีความกว้างของกระเช้า 1.15ม. ยาว2.41 ขยายความกว้างตัวกระเช้าได้ 3.31ม. รับน้ำหนักได้ถึง 318กก. จึงสามารถนำคนและสิ่งของขึ้นไปทำงานได้จำนวนมาก
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/