ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อภายในอาคาร

Machine: Tadano AT170TG
Work Place: ฉะเชิงเทรา
Date: Dec 2019
Purpose: งานติดตั้งท่อภายในที่ประหยัดค่าขนส่ง
Feedback: ลูกค้าทำต้องการรถที่มีน้ำหนักเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ทำงานซึ่งSkymaster มีล้อที่ใหญ่และยังไม่แผ่นรองขาช้างกันรอยอีกด้วย
Comment: Skymaster มีน้ำหนักน้อยกว่าและยังไม่ขนาดล้อที่ใหญ่กว่า ตัวบูมลิฟท์เพราะตัวบูมลิฟท์ มี Conounter Balance ลูกค้าจึงตัดสินใจเลือกใช้Skymaster เพราะค่าขนส่งไม่แพง
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/