ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งท่อภายในอาคาร

Machine:Tadano AT170TG
Work Place:ฉะเชิงเทรา
Date:Dec 2019
Purpose:งานติดตั้งท่อภายในที่ประหยัดค่าขนส่ง
Feedback:ลูกค้าทำต้องการรถที่มีน้ำหนักเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับพื้นที่ทำงานซึ่งSkymaster มีล้อที่ใหญ่และยังไม่แผ่นรองขาช้างกันรอยอีกด้วย
Comment:Skymaster มีน้ำหนักน้อยกว่าและยังไม่ขนาดล้อที่ใหญ่กว่า ตัวบูมลิฟท์เพราะตัวบูมลิฟท์ มี Conounter Balance ลูกค้าจึงตัดสินใจเลือกใช้Skymaster เพราะค่าขนส่งไม่แพง
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/
Top