ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งชั้นวางของ

Machine: Scissors Lift JLG 3246ES
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jul 2020
Purpose: งานติดตั้งชั้นวางของภายในอาคาร
Feedback: การทำงานของรถรุ่น JLG 3246ES จะมีโหมดการทำงานให้เลือก 2 แบบ คือ โซน A จะทำงานได้ที่ความสูง 8 M./454Kg. และ โซน B จะทำงานได้ที่ความสูง 10M./317Kg.
Comment: การติดตั้งช้นวางของวัดสุอุปกรณ์มีน้ำหนักตั้งแต่ 300-400 กิโล ลูกค้าสามารถเลือกโหมดการทำงานของตัวรถให้เหมาะสมกับน้ำหนักของที่จะยกขึ้นไปได้
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/