ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งโครงหลังคา

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: ระยอง
Date: Aug 2020
Purpose: งานติดตั้งโครงหลังคา
Feedback: ติดตั้งโครงหลังคาขนาดใหญ่โดยปกติจะมีการใช้งานพร้อมกันทั้งเครนยกเหล็กสำหรับทำหลังคา และรถกระเช้าสำหรับให้คนเชื่อมงานซึ่งทางโทเคนก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ครบครัน เอกสารรับรองการทำงานของคนขับและมีการอบรมการใช้งานให้โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ
Comment: จากการใช้งานของลูกค้าที่เช่ารถสำหรับทำโครงหลังคา ลูกค้าบางเจ้าจะมีการเชื่อมเหล็กและทาสีไปพร้อมๆกัน กรณีนี้เจ้าหน้าที่ของโทเคนได้ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับลูกค้าซึ่งงานเชื่อมกับงานทาสีไม่สามารถทำพร้อมกันได้ เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟและมีการระเบิด
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/