ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งพัดลมและสายไฟลานเอนกประสงค์

Machine:Skymaster Tadano AT270TG
Work Place:ปทุมธานี
Date:Nov 2020
Purpose:งานติดตั้งพัดลมและสายไฟลานเอนกประสงค์
Feedback:เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมไม่มีนักเรียน ทางโรงเรียนจึงเลือกปรับปรุงพื้นที่โดยการติดตั้งพัดลม สายไฟและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในช่วงนี้ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียนของนักเรียนในตอนเปิดเทอม
Comment:ลูกค้ารับงานติดตั้งพัดลมในโรงเรียน แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงาราชการจึงค่อนข้างมีข้อจำกัดเกี่ยวกับราคาค่าเช่ารถ โทเคนจึงเสนอว่าถ้าหน้างานมีที่พักให้คนขับรถเราสามารถทำราคาพิเศษให้ได้
URL:https://www.token-thailand.com/ja/aerialworkvehicle/