ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งพัดลมและสายไฟลานเอนกประสงค์

Machine: Skymaster Tadano AT270TG
Work Place: ปทุมธานี
Date: Nov 2020
Purpose: งานติดตั้งพัดลมและสายไฟลานเอนกประสงค์
Feedback: เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมไม่มีนักเรียน ทางโรงเรียนจึงเลือกปรับปรุงพื้นที่โดยการติดตั้งพัดลม สายไฟและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในช่วงนี้ เพื่อให้สะดวกต่อการเรียนของนักเรียนในตอนเปิดเทอม
Comment: ลูกค้ารับงานติดตั้งพัดลมในโรงเรียน แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงาราชการจึงค่อนข้างมีข้อจำกัดเกี่ยวกับราคาค่าเช่ารถ โทเคนจึงเสนอว่าถ้าหน้างานมีที่พักให้คนขับรถเราสามารถทำราคาพิเศษให้ได้