ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งเพดาน

Machine:Scissors Lift JLG 3246GS
Work Place:ชลบรี
Date:Dec 2019
Purpose:ลูกค้าต้องการใช้พื้นที่สูงสุดของตัวรถมีปัญหาเรื่องการขึ้นลงที่ผิดปกติ ทางเราแจ้งถึงวิธีการใช้งานจนเป็นที่พอใจของลูกค้า
Feedback:รถรุ่นScissors Lift JLG 3246GS สามารถเลือก การทำงานได้ใน 2 ระดับ คือ 1)Zone A ถ้าลูกค้าใช้ความสูงที่ 7.9M. น้ำหนักบนกระเช้าจะรับได้ที่ 454kg. และ 2)Zone B ถ้าลูกค้าใช้ความสูงที่ 9.68M. น้ำหนักบนกระเช้าจะรับได้ที่ 317kg
Comment:ในกรณีที่ลูกค้าทำงานในพื้นที่ความสูงเท่าไหร่ควรเลือกหมวดการทำงานของรถให้เหมาะสมกับการทำงาน
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/