ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

โครงการก่อสร้าง

Machine: Tadano AT170TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Sep 2019
Purpose: ไซด์งานก่อสร้างที่ต้องการรถที่มีความคล่องตัวในการทำงาน
Feedback: หน้าไซด์งานลูกค้ามีปัญหาเรื่องพื้นที่ทำงานเป็นดินนิ่ม รถบูมลิฟท์เข้าไม่ได้ เราทำการจัดส่งรถ Skymaster พร้อมเจ้าหน้าที่ชำนาญการให้ลูกค้า
Comment: เรามีบริการแบบรายวันพร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ เมื่อพบปัญหาหน้างานทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันถ่วงที