ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานซ่อมเพดานฝ้า

Machine: Scissors Lift Genie GS4047
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Jun 2020
Purpose: งานซ่อมเพด้านฝ้าภายในอาคาร
Feedback: X-lift GS4047 สามารถเข้าภายในอาคารเพื่อทำงานซ่อมเพดานให้กับทางลูกค้าโดยที่สามารถเคลื่อนตัวไปตามจุดต่างๆได้ดีกว่าการตั้งนั่งร้าน
Comment: การทำงานภายในอาคารที่พื้นเป็นกระเบื้อง รถ x-lift ของเราก็สามารถเข้าทำงานได้ (x-lift 10m=2364kg xlift 12m=3260kg)และราคา (xlift 10m=2500 บาท/วัน xlift 12m=3500บาท/วัน
URL: https://www.token-thailand.com/scissorslift/