ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานซ่อมเพดานฝ้า

Machine:Scissors Lift Genie GS4047
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:Jun 2020
Purpose:งานซ่อมเพด้านฝ้าภายในอาคาร
Feedback:X-lift GS4047 สามารถเข้าภายในอาคารเพื่อทำงานซ่อมเพดานให้กับทางลูกค้าโดยที่สามารถเคลื่อนตัวไปตามจุดต่างๆได้ดีกว่าการตั้งนั่งร้าน
Comment:การทำงานภายในอาคารที่พื้นเป็นกระเบื้อง รถ x-lift ของเราก็สามารถเข้าทำงานได้ (x-lift 10m=2364kg xlift 12m=3260kg)และราคา (xlift 10m=2500 บาท/วัน xlift 12m=3500บาท/วัน
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/
Top