ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ตรวจสอบบำรุงรักษา Overhead Crane

Machine: รถกระเช้า Tadano AT270TG
Work Place: กรุงเทพฯ
Date: Aug 2019
Purpose: โรงงานขนาดใหญ่ ต้องมีการตรวจเช็คระบบเชฟตี้ของเครื่องจักรเป็นประจำทุกๆปี
Feedback: ลูกค้าตอบรับความพึงใจว่า รถใหม่ เครื่องใหม่ และ ทางโทเคนยังมีเอกสาร ปจ.2 ในการยื่นเข้าทำงานตามมาตรฐาน และราคาเมื่อเทียบกับตัวรถบูมลิฟท์ ที่ไม่มีค่าขนส่งจะประหยัดกว่า
Comment: ทางลูกค้าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของรถ Skymaster ว่าสามารถใช้ภายในตัวอาคารได้หรือไม่ ความจริงตัวรถบูมลิฟท์ 20 เมตรขึ้นไปเครื่องยนต์ มีความกว้างของตัวรถเท่ากันกับ Skymaster ซึ่งสามาถใช้งานได้เทียบเท่ากันทุกอย่าง