ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เปลี่ยนหลอดไฟ

Machine: Aerial Work Vehicle Tadano AT270TG
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Oct 2019
Purpose: งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในโกดัง
Feedback: ลูกค้าต้องการรถบูมลิฟท์ 24ม. แต่ทางเราเสนอบริการ Skymaster แทนเพราะเนื่องจาเปลี่ยนเครื่องยนต์เช่นกันและมีขนาดความกว้างของรถที่เท่ากันแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ เป็นพอใจของลูกค้า
Comment: การเปลี่ยนหลอดไฟภายในไม่ใช่แค่รถบูมลิฟท์เท่านั้นที่สามารถให้บริการได้ Skymaster เป็นทางเลือกหนึ่งที่ลูกค้าพึงพอใจในราคาค่าขนส่งเพราะบูมลิฟท์ ต้องใช้รถ 18 ล้อที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ Skymaster สามารถขับไปบนท้องถนนโดยไม่ต้องบรรทุกไปส่งหน้างานเหมือนรถบูมลิฟท์
URL: https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/