ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานสร้างหลังคาโดยใช้บูมลิฟต์ที่สามารถพับงอส่วนปลายบูมได้

Machine: รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ JLG E600JP
Work Place: โรงงาน ในสมุทรปราการ
Date: May 2019
Purpose: งานก่อสร้างหลังคาโรงงาน
Feedback: เนื่องจากทางลูกค้าเช่ากับทางโทเคน 3 คัน ทางโทเคนจึงทำราคาค่าเช่าและค่าขนส่งที่พิเศษให้
Comment: ลิฟต์บูมส่วนใหญ่ที่ทางโทเคนมีนั้น สามารถพับงอและยืดหดบริเวณปลายบูมได้ จึงสามารถวางส่วนกระเช้าบนหลังคาได้