ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานสร้างหลังคาโดยใช้บูมลิฟต์ที่สามารถพับงอส่วนปลายบูมได้

Machine:รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ JLG E600JP
Work Place:โรงงาน ในสมุทรปราการ
Date:May 2019
Purpose:งานก่อสร้างหลังคาโรงงาน
Feedback:เนื่องจากทางลูกค้าเช่ากับทางโทเคน 3 คัน ทางโทเคนจึงทำราคาค่าเช่าและค่าขนส่งที่พิเศษให้
Comment:ลิฟต์บูมส่วนใหญ่ที่ทางโทเคนมีนั้น สามารถพับงอและยืดหดบริเวณปลายบูมได้ จึงสามารถวางส่วนกระเช้าบนหลังคาได้
URL: