ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานภายในอาคารก็สามารถใช้รถกระเช้า 27เมตรได้อย่างไม่มีปัญหา

Machine:รถกระเช้า Tadano AT270TG
Work Place:ศูนย์แสดงสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Date:Jul 2019
Purpose:ใช้รถกระเช้าเพื่อติดตั้งป้ายและไฟของบูธจัดแสดงสินค้าและนืทรรศการ
Feedback:ตอนแรกลูกค้าต้องการจะเช่าบูมลิฟต์ 24เมตร แต่เนื่องจากมีค่าขนส่งที่สูงกว่าค่าเช่ารถกระเช้า 27เมตร ดังนั้นหากเป็นงานระยะสั้นและหน้างานสามารถให้รถบรรทุก6ล้อเข้าได้ การเลือกใช้รถกระเช้าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
Comment:บูมลิฟท์ที่มีความสูงมากกว่า 20เมตร จะเป็นประเภทเครื่องยนต์และยังมีความกว้าง 2.5เมตรเช่นเดียวกับรถกระเช้า ดังนั้นเราจึงแนะนำให้ลูกค้าเลือกว่าจะใช้บูมลิฟต์หรือรถกระเช้าตามลักษณะงานและระยะเวลาใช้งาน
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/