ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

Scissors Lift JLG 4045r Genie 4047

Machine:Scissors Lift JLG 4045r Genie 4047
Work Place:ชลบุรี
Date:Jun 2021
Purpose:งานซ่อมหลังคา
Feedback:ลิฟท์ขากรรไกรเป็นรถกระเช้าที่ใช้ทำงานที่สูงโดยการทำงานคือขึ้นตรงอย่างเดียว ข้อดีของลิฟท์ขากรรไกรคือสามารถปรับพื้นที่การทำงานให้กว้างขึ้นได้ และสามารถยังสามารถรับน้ำหนักขณะทำงานได้เกือบ 300 กิโลกรัม อีกด้วย
Comment:อย่างไรก็ตามการใช้งานของลิฟท์ขากรรไกร ยังสามารถปรับเลือกโหมดการทำงาน เช่นโหมด Indoor จะทำให้ลิฟท์ทำความสูงได้มากขึ้น แต่การรับน้ำหนักจะทำได้น้อยลง หรือโหมด Outdoor สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นถึง 300 กิโลกรัมขึ้นไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้ แต่จะทำความสูงได้น้อยลง
URL:https://www.token-thailand.com/scissorslift/