ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานซ่อมหลังคา

Machine:Skymaster Tadano AT170TG
Work Place:สมุทรปราการ บางบ่อ
Date:Aug 2020
Purpose:งานซ่อมหลังคา
Feedback:ลูกค้าแจ้งมาว่าจุดปฏิบัติงานความสูง 10 เมตร และส่งภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่ของโทเคนประเมิน จากการประเมินตำแหน่งที่ต้องจอดรถอยู่ห่างจากจุดปฏิบัติงานมากกว่า 10 เมตร ค่อนข้างมาก ในกรณีนี้เราจึงแนะนำให้ใช้ขนาดที่เหมาะสมอยู่ที่ 17 เมตร
Comment:จากการประเมินหน้างานของพนักงาน เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในสถานที่จริง จึงอยากให้ลูกค้าใส่ใจในหน้างานมากๆเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด เราจึงมีรายละเอียดรัศมีการทำงานของรถแต่ละรุ่นให้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและเปรียบเทียบการใช้งาน หากแจ้งรายละเอียดหน้างานผิดกรณีนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง https://www.token-thailand.com/wp-content/themes/token-v2/images/SpecAWV12,17,22,27,40m.pdf
URL:https://www.token-thailand.com/aerialworkvehicle/