ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

งานติดตั้งเมทัลชีท

Machine: Boom Lift Genie Z45DC
Work Place: ชลบุรี
Date: Feb 2021
Purpose: งานติดตั้งเมทัลชีท
Feedback: ในการอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้บูมลิฟท์เราตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถเป็นหลัก เพื่อจะได้ให้ลูกค้าเกิดความกลัวจะได้ไม่ใช้รถที่ผิดจากลักษณะตัวของกระเช้า
Comment: การอบรมของโทเคน จะให้ลูกค้าได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ หรือ YouTube ที่จะสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้ เพื่อให้ลูกค้าพึ่งระวังในการเกิดอันตรายจากการใช้รถที่เสี่ยง ลดอันตรายจากการทำงาน