ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งเมทัลชีท

Machine:Boom Lift Genie Z45DC
Work Place:ชลบุรี
Date:Feb 2021
Purpose:งานติดตั้งเมทัลชีท
Feedback:ในการอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้บูมลิฟท์เราตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถเป็นหลัก เพื่อจะได้ให้ลูกค้าเกิดความกลัวจะได้ไม่ใช้รถที่ผิดจากลักษณะตัวของกระเช้า
Comment:การอบรมของโทเคน จะให้ลูกค้าได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ หรือ YouTube ที่จะสามารถเกิดอันตรายขึ้นได้ เพื่อให้ลูกค้าพึ่งระวังในการเกิดอันตรายจากการใช้รถที่เสี่ยง ลดอันตรายจากการทำงาน
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/