ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานเปลี่ยนหลอดไฟในอาคาร

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:กรุงเทพฯ
Date:May 2020
Purpose:งานเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารที่สูง
Feedback:รถบูมลิฟท์ E450 เป็นรถแบตเตอรี่ที่เหมาะแก่การใช้งานภายในอาคารเพราะเสียงเงียบและไม่มีควันเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องเติมน้ำมันเสี่ยงกับการหกของเวลาเติมน้ำมันอีกด้วย
Comment:ในสถานะการณ์โรคโควิดระบาด ลูกค้าต้องการความมั่นใจในการทำงาน เลยมีการให้ตรวจเช็คสุขภาพก่อนทำงาน ปิดแมส ล้างมือก่อนเข้าทำงาน ซึ่งสร้างมั่นใจในการทำงาน เป็นที่พอใจของลูกค้า
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/