ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

งานติดตั้งตาข่ายกันนก

Machine:Boom Lift JLG E450AJ
Work Place:พระนครศรีอยุธยา
Date:Jun 2020
Purpose:งานติดตั้งตาข่ายกันนก
Feedback:การติดตั้งตาข่ายกันนกในหลายๆจุดในการ Boom Lift JLG E450AJ สภาพใหม่และสามารถนำคนขึ้นไปทำงานได้อย่างปลอดภัย หากทางลูกค้าไม่สะดวกที่จะบังคับรถเอง ทางโทเคนมีการบริการคนบังคับให้กับทางลูกค้า
Comment:การติดตั้งตาข่ายกันนก เพื่อลดความเสียหายของสินค้าเนื่องจากนกมาขี้ใส่ บริษัทจึงเห็นความสำคัญติดตั้งตาข่ายและวางเจลกันนกตามจุดต่างๆ
URL:https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/