ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ทำความสะอาดโรงงาน

Machine: รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z30
Work Place: นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Date: Jan 2019
Purpose: ทำความสะอาดโรงงาน
Feedback: หน้างานมีความสูงไม่มาก แต่พื้นที่แคบและจำกัด ลูกค้าเลือกใช้บูมลิฟท์ Z30 ทำให้การทำงานคล่องตัว
Comment: เช่าบูมลิฟท์ 9เมตร เพราะมีสิ่งกีดขวางจำนวนมาก ความกว้างของถนนที่วิ่ง มีจำกัด และต้องใช้ยกคนขึ้นทำความสะอาดบนคานของโรงงาน
URL: https://www.token-thailand.com/boomlift/