ผลงานล่าสุด / RECENT WORKS

ทำความสะอาดโรงงาน

Machine:รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟท์ Genie Z30
Work Place:นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Date:Jan 2019
Purpose:ทำความสะอาดโรงงาน
Feedback:หน้างานมีความสูงไม่มาก แต่พื้นที่แคบและจำกัด ลูกค้าเลือกใช้บูมลิฟท์ Z30 ทำให้การทำงานคล่องตัว
Comment:เช่าบูมลิฟท์ 9เมตร เพราะมีสิ่งกีดขวางจำนวนมาก ความกว้างของถนนที่วิ่ง มีจำกัด และต้องใช้ยกคนขึ้นทำความสะอาดบนคานของโรงงาน
URL:https://www.token-thailand.com/boomlift/
Top